Kullanım Sözleşmesi ve Gizlilik Şartları

Taraflar

 • Pemberuj.net sitesi bundan böyle Pembe Ruj olarak anılacak.
 • Pembe Ruj’un kurucuları Emel Şendorman ve Ersin Acar bundan böyle Kurucular olarak anılacak.
 • Pemberuj.net sitesinin içeriğini site üstünden, mobil uygulamalar, RSS okuyucuları ve içerik paylaşılan siteler üzerinden ulaşan ve etkileşimde bulunan veya Pembe Ruj’a üye olan kişiler bundan böyle Ziyaretçi olarak anılacak.
 • İçerik içinde konu edilen firmalar ve markalar bunda böyle Firma olarak alınacak.

Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Kurucuların sahip olduğu internet sitesi pemberuj.net‘ten üyenin faydalanma şartları ve içeriğe konu olan Firmaların haklarının belirlenmesidir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 • Ziyaretçi, Pembe Ruj internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Pembe Ruj’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 • Ziyaretçi, Pembe Ruj tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Pembe Ruj’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Pembe Ruj’un sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 • Ziyaretçi, Pembe Ruj internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
 • Ziyaretçi, Pembe Ruj internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
 • Pembe Ruj  internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Pembe Ruj ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Pembe Ruj’un ziyaretçinin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ziyaretçinin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Pembe ruj, ziyaretçi verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve ziyaretçi yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Ziyaretçi, Pembe Ruj internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Pembe Ruj’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 • Ziyaretçi Pembe Ruj’un IOS, Android, Windows 8 ve/veya diğer uygulamaları kullandıkları sistemler ilgili oluşabilecek yazılımsal problemleri kendi donanım ve yazılım sağlıyıcıları ile çözmek zorundadırlar. Pembe Ruj uygulamalarını iligli pazarlara yollamadan ve yolladıktan sonra gerekli testleri yapmış ve yaptırmıştır.
 • Pembe Ruj’un hiç bir uygulaması Ziyaretçinin kişisel bilgilerini istem dışı olarak kullandığınız bilgisayar/akıllı telefona ve kendi sunucularına kaydetmez/yollamaz
 • Ziyaretçi, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
 • İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ziyaretçi işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Pembe Ruj’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Pembe Ruj’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 • Pembe Ruj’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme,ziyaretçiye ait yorum, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. ziyaretçi işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Pembe Ruj’un hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • Pembe Ruj internet sitesi yazılım ve tasarımı Kurucuların mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
 • Pembe Ruj tarafından pemberuj.net  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 • Pembe Ruj kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Pembe Ruj, Ziyaretçinin pemberuj.net internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
 • PembeRuj, ziyaretçinin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Pembe Ruj’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Pembe Ruj ve Pembe ruj web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
 • Pembe Rujweb sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Pembe Ruj web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 • Pembe Ruj, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Pembe Ruj web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 • Pembe Ruj, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
 • Taraflar, Pembe Ruj’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
 • Pembe ruj, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri  gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine  gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail  vazgeçmek istemesi durumunda mailde bulunan link ile listeden ayrılabilir.

Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme ziyaretçinin üyeliğini iptal etmesi veya  Pembe Ruj tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Pembe Ruj üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlülük

Ziyaretçinin, üyelik kaydı yapması ziyaretçinin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.